Tom (D' en Hugo) De Rocker

is muzikant en creatief therapeut

Deze twee domeinen lopen in mijn werk steeds door elkaar. Als rapper heb ik het graag over sociale thema’s, emoties, taboes en maatschappelijke evoluties. Als therapeut werk ik graag via muziek en tekst naar het vooropgestelde doel toe.

Een mooi voorbeeld van zulke samensmelting was ‘Gelukshormoon’, een muzikale theatervoorstelling over het taboe op geestelijke gezondheid. In deze voorstelling, die drie edities telde (2013, 2015, 2017) werkten professionele mensen uit de sector mee maar ook ervaringsdeskundigen en artiesten. De voorstelling won in 2017 de ‘Harteklopprijs’ (een jaarlijks uitgereikte prijs aan een sociaal, solidaire vereniging of persoon uit het Waasland).

Tevens kan je me kennen van mijn alter hiphop ego ‘ D’ en Hugo’ welke je terug kan horen op producties van ‘iRRi en Hugo’ (2007 tot 2021), ‘Verbaal Proces’ (2017 tot 2018) en het recente solo werk.

Ik schreef een roman ‘ontnomen  heldenmoed’ over de effecten van klassiek onderwijs bij minder klassieke leerlingen (2016) en organiseer kleinschalige festivals en workshops tekst in Hip Hop. (2013 tot heden). Daarnaast ben ik al enkele jaren werkzaam als crisisbegeleider in een voorziening voor jongeren met gedragsstoornissen. Vanuit die ervaring zet ik ook in op weerbaarheidstraining. Voor jongeren, hulpverleners en mensen die er baat bij kunnen hebben.

Dit alles, samen met nog enkele wisselende zijprojecten tracht ik  samen te brengen onder de noemer: Creatieve Verbinding.

NU LOPENDE

Volgende projecten zijn momenteel actief

  • D’ en Hugo (drijvend eiland tussen kleinkunst & hiphop) 
  • Lezingen, voordracht (tekst)
  • Workshops ’tekst in hiphop’ (voor jongeren)
  • Creatieve vragen (bel me, schrijf me)